Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/lib/dba_lib.php on line 265
string(22) "-- wybierz galerię --"
:
-- wybierz galerię --

Notice: Undefined index: -- wybierz galerię -- in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/public/pages/aktualnosci.php on line 185
12. Rodzinny Mmikołajkowy Turniej Badmintona - UKS PLESBAD PSZCZYNA www.plesbad.pl Aktualności

AKTUALNOŚCI

12. Rodzinny Mmikołajkowy Turniej Badmintona

2021-11-30

ZABAWA DLA RODZIN
Trzeba stworzyć dwuosobową drużynę (dziecko + dorosły
).

Kategorie/ opis (decyduje poziom zaawansowania dorosłej osoby):
Amatorzy - Osoby grywające w badmintona sporadycznie; - godz. 9:00
Amatorzy „Raz do roku” - osoby niegrające w badmintona; - godz. 9:00
Masters – Zawodniczki/ zawodnicy, ambitni amatorzy; - godz. 12:00
"Nie-rodzina" - osoby niezwiązane rodzinnie. - godz. 12:00
 
MIEJSCE I TERMIN:
05.12.2021 r.; Hala Sportowa Powiatowego Ośrodka i Sportu Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a
 
Sposób rozgrywania zawodów / System rozgrywek:
Startują drużyny: dziecko + dorosły. W pierwszym pojedynku rywalizują Dorośli, następnie dzieci i jako trzecia jest gra podwójna. O zwycięstwie decyduje ilość wygranych pojedynków łącznie.

uzależniony od liczby zgłoszeń (sugerowany grupowo-pucharowy).
Każda rodzina rozegra przynajmniej 2 mecze. Poszczególne mecze rozgrywamy po jednym secie do 21 punktów.

 

REGULAMIN

Trzeba stworzyć dwuosobową drużynę (dziecko + dorosły).

Kategorie/ opis (decyduje poziom zaawansowania dorosłej osoby):

Amatorzy - Osoby grywające w badmintona sporadycznie; - godz. 9:00
Amatorzy „Raz do roku” - osoby niegrające w badmintona; - godz. 9:00
Masters – Zawodniczki/ zawodnicy, ambitni amatorzy; - godz. 12:00
"Nie-rodzina" - osoby niezwiązane rodzinnie. - godz. 12:00
 

MIEJSCE I TERMIN:

05.12.2021 r.; Hala Sportowa Powiatowego Ośrodka i Sportu Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a
 

Sposób rozgrywania zawodów / System rozgrywek:

Startują drużyny: dziecko + dorosły. W pierwszym pojedynku rywalizują Dorośli, następnie dzieci i jako trzecia jest gra podwójna. O zwycięstwie decyduje ilość wygranych pojedynków łącznie.

uzależniony od liczby zgłoszeń (sugerowany grupowo-pucharowy).
Każda rodzina rozegra przynajmniej 2 mecze. Poszczególne mecze rozgrywamy po jednym secie do 21 punktów.

Zgłoszenia:

do dnia 3 grudnia br. na adres e-mail: plesbad@poczta.onet.pl Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko uczestników, stopień pokrewieństwa oraz kategorię do której jest zgłoszenie.


Lotki

nylonowe firmy Victor zapewniają organizatorzy.
 

Wpisowe:

20zł/ parę


Nagrody:

dyplomy (dla każdej pary), medale i puchary (dla 3 najlepszych par) oraz niespodzianki :)
 

WAŻNE INFORMACJE

Turniej rozgrywany będzie z zachowaniem rygoru sanitarnego

- wszyscy uczestnicy turnieju, muszą podczas zawodów (oczywiście, nie dotyczy czasu podczas rozgrywania pojedynku) przebywać w maseczce ochronnej pod rygorem usunięcia z obiektu oraz zachować należyte odstępy.

- przy wejściu na halę należy zdezynfekować ręce

- gramy bez udziału publiczności

- każdy musi złożyć pisemne oświadczenie (załącznik nr 1) o stanie zdrowia

- zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

zał. nr 1

OŚWIADCZENIE

 

        Oświadczam, że będąc opiekunem prawnym osoby nieletniej: ……………………….…………………………… stwierdzam, że ja i dziecko jesteśmy ZDROWI i wyrażam zgodę na udział d w turnieju badmintona pt.
12. Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona.

Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z regulaminem ww. imprezy, akceptuje wszystkie jego zapisy i udzielam wymaganych w nim zgód w imieniu ww. osoby nieletniej. Biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za ww. osobę nieletnią, dopilnuję aby przestrzegała ona zasad zawartych w regulaminie.


Organizatorzy:

UKS Plesbad Pszczyna / Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie / MORiS Pszczyna

Współorganizator: Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

Wspierają:

Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny i Barbara Bandoła - starosta pszczyński

oraz

Powiat Pszczyński i Moja Pszczyna

 

Zapraszamy!!!!

 

Klauzula informacyjna RODO

- zgłoszenie udziału w 12. Rodzinnym Mikołajkowym Turnieju Badmintona

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest UKS Plesbad Pszczyna, ul. Bogedaina, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Zastępcę Prezesa. e-mail: plesbad@poczta.onet.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej oraz organizacji imprezy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
 6. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową przyjęcia zgłoszenia do udziału w imprezie.
 7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez
UKS Plesbad Pszczyna 2011