Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/lib/dba_lib.php on line 265
string(22) "-- wybierz galerię --"
:
-- wybierz galerię --

Notice: Undefined index: -- wybierz galerię -- in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/public/pages/aktualnosci.php on line 185
Międzynarodowy Festiwal Badmintona - UKS PLESBAD PSZCZYNA www.plesbad.pl Aktualności

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Festiwal Badmintona

2021-09-30

Międzynarodowy turniej badmintona dla:


- dzieci (16.10.2021)
- dorosłych (17.10.2021)

Serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Hala Sportowa Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a

ORGANIZATORZY:
UKS Plesbad Pszczyna,
Powiat Pszczyński;
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie;

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY / REGULAMIN


CEL:
popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez uprawianie dyscypliny sportu: badminton
wyłonienie najlepszych zawodniczek zawodników w poszczególnych kategoriach

ORGANIZATORZY:
UKS Plesbad Pszczyna, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie; Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w  Pszczynie; Starostwo Powiatowe w Pszczynie ; Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu.

HONOROWY PATRONAT:
Barbara Bandoła – Starosta Pszczyński.

 

MIEJSCE:
Hala sportowa POSiR w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a, 8 kortów do gry.

 

TERMINY:
16.10.2021- dzień dzieci

godz. 9.00 – UROCZYSTE OTWARCIE

9:30 – rozpoczęcie gier w kategorii u9, u11 i u13 (tylko gry pojedyncze)

12:00 – początek gier w kategoriach u15 i u 18 (tylko gry pojedyncze), kontynuowanie gier w kategoriach u9, u11, u13.

21:00 – planowane zakończenie gier

Podczas turnieju dla dzieci i młodzieży zabawy  będzie prowadzić Regla (Kubanka ze Slimmy Gimmy)
17.10.2021- dzień dorosłych

godz. 9.00 – Turniej kategorii MASTERS oraz AMATORZY (kobiety i mężczyźni), GRY PODWÓJNE

godz. 14.30 – turniej dla AMATORÓW „RAZ DO ROKU” oraz NAUCZYCIELE

20:00 – planowane zakończenie gier

Darmowe warsztaty dietetyczne poprowadzi Pan Dietetyk Miłosz Wikorczyk

ZGŁOSZENIA:
Mailowo do dnia: 12.10.2021, godz. 23:59, adres: plesbad@poczta.onet.pl, Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię do której się zgłasza


SYSTEM ROZGRYWEK:
Każdy uczestnik rozegra przynajmniej 2 mecze.
Dostosowany do liczby zgłoszonych zawodników !!!, sugerowany (przy liczbie osób powyżej 5-grupowo-pucharowy, 2 najlepsze osoby awansują do rozgrywek KO o pierwsze miejsca, osoby z miejsc 3-4 w grupach rywalizują w turnieju dodatkowym -w zależności od dostępności kortów; przy liczbie osób 1-5 w danej kategorii-grupowy). W przypadku bardzo dużej liczby gier organizator zastrzega sobie prawo skrócenia gier:
jeden set do 21 pkt. dla Nauczycieli, „Amatorów Raz do Roku”

dwa wygrane sety do 15 pkt. dla kat. Amatorów
dwa wygrane sety do 21 pkt dla kategorii MASTERS/ gry podwójne
Dzieci rozgrywają mecze skrócone: U-9, U-11 dwa wygrane sety do 11pkt., U-13 dwa wygrane sety do 15 pkt., U-15 dwa wygrane sety do 21 pkt. Rozgrywamy mecze o miejsce 3.

OPŁATA STARTOWA: 20 zł (dla dorosłych, dzieci bez opłat)

NAGRODY:
Dla najlepszych osób w poszczególnych kategoriach organizatorzy zapewniają:
1 miejsca - puchary, dyplomy;  miejsca 1, 2, 3 - medale, dyplomy. Nagrody rzeczowe firmy VICTOR.

KATEGORIE /opis/:
GRY PODWÓJNE: para zawodniczek, zawodników bez rozgraniczenia płci. NAUCZYCIELE: pracownicy oświaty. MASTERS: Zawodniczki i zawodnicy powyżej 18 roku życia, ambitni amatorzy i weterani. AMATORZY: Zawodniczki i zawodnicy, którzy zaczęli uprawiać badmintona po ukończeniu 18 roku życia lub nie trenują od 10 lat. AMATORZY „RAZ DO ROKU”: Osoby grywające w badmintona sporadycznie

U-9 (rocznik 2013 i młodsi), U-11 (2011-12), U-13 (2009-10), U-15 (2007-8),U-18 (2004-6)

INNE:
• lotki plastikowe zapewnia organizator (za zgodą obu stron można rozegrać mecz lotką piórową, w przypadku braku zgody decyduje ranking lotek PZBad - przy własnym sprzęcie)

• organizator turnieju nie odpowiada za stan zdrowia uczestników.
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy własne uczestników zagubione podczas zawodów
• ostateczna interpretacja regulaminu, ewentualne zmiany i sprawy nie ujęte należą do organizatora.

 • Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie, czysty strój zamienny.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać:

- zgodę Rodzica lub prawnego Opiekuna

- oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestniczenia z zawodach sportowych

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich w serwisie internetowych organizatorów oraz innych mediach;
 • Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów;
 • Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody;
 • Dorośli Uczestnicy oświadczają, że są zdrowi, mają zgodę lekarza na udział w zawodach oraz biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

O naszym turnieju będzie można przeczytac także na www.pless.pl oraz www.noweinfo.pl

 

Festiwal dofinansowany z budżetu Powiatu Pszczyńskiego

 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Międzynarodowego Festiwalu Badmintona.

 

Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Badmintona

 o charakterze publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników na wykonanych podczas imprezy zdjęciach i filmach, przez UKS Plesbad Pszczyna do celu dokumentacji imprezy oraz przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy Plesbad,
  ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna
  ,
 2. kontakt z osobą Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: plesbad@poczta.onet.pl  ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykorzystania wizerunku ww celach dokumentacji i promocji imprezy

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy wspierające obsługę imprezy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie przetwarzania listy uczestników, a w pozostałym zakresie w tym wykorzystania wizerunku na wykonanych podczas imprezy zdjęciach do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać opublikowane zdjęcia

z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

wzór zgody i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka

Stwierdzam, że moje dziecko  …………………………………………………………..

(imię i nazwisko uczestnika)

jest zdrowe i może wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Badmintona w dniach
16-17.10.2021

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem turnieju i go akceptuję.

 

 

……………   …..……………..……………………………  ……… ………………….…

 

 

 Data                    Imię i nazwisko, nr telefonu  rodzica lub opiekuna                                  podpis rodzica lub opiekuna

 

 

 


 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez
UKS Plesbad Pszczyna 2011