Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/lib/dba_lib.php on line 265
string(22) "-- wybierz galerię --"
:
-- wybierz galerię --

Notice: Undefined index: -- wybierz galerię -- in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/public/pages/aktualnosci.php on line 185
Letni Obóz Badmintona - Kłodzko 2021 - UKS PLESBAD PSZCZYNA www.plesbad.pl Aktualności

AKTUALNOŚCI

Letni Obóz Badmintona - Kłodzko 2021

2021-08-16

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu: SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

 

termin: 27.06-07.07.2021

miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 49 50

opiekunowie: Patrycja Jonderko, Marta Klepek, Filip Brudek, Damian Pławecki - kierownik wypoczynku (tel. 604941366)

Program obozu:

 • Pod okiem wykwalifikowanego instruktora badmintona dążenie do doskonalenia rozwoju fizycznego dziecka
 • Poznanie podstawowych elementów badmintona (grupa początkująca) doskonalenie zagrań już znanych oraz poznawanie nowych uderzeń (grupa zaawansowana)
 • Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
 • Wpajanie zasad FAIR PLAY
 • Naukę współzawodnictwa, a także współpracy w grupie
 • Poznanie historii polskiego olimpizmu
 • Poznanie nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Zagramy w: siatkówkę plażową, 10 podań, Myśliwi i kaczki, korfball i wiele innych.
 • Wypoczynek na krytej pływalni

Dodatkowo:

 • Wycieczki turystyczne po Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej
 • Zajęcia kulturalne
 • Zajęcia plastyczne

 

 

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO

Kłodzko 27.06-07.07.2021

 

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

I. Pełnego wykorzystania programu obozu.

II. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.

III. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.

IV. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.

V. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (max do godz.16:00).

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

I. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania
i gimnastyki oraz ciszy nocnej).

II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach.

IV. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów.

V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.

VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu i stosowania wytycznych GIS, MZ i SANEPID

IX. jak najszybsze zgłaszanie opiekunom ewentualnych dolegliwości, złego samopoczucia.

 

Uczestnikom obozu zabrania się:

I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.

II. Posiadania przyborów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

III. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

IV. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

V. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VI. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

VII. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

VIII. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

========================================================================================

Pszczyna, 27.06.2021

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………..

nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w obozie sportowym i uprawiania sportu

 

…………………………..

podpis Opiekuna

========================================================================================

ubiegamy się o dofinansowanie w ramach programu: SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

Obóz dofinansowany z budżetu Gminy Pszczyna

Wszystkie prawa zastrzeżone przez
UKS Plesbad Pszczyna 2011