Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/lib/dba_lib.php on line 265
string(22) "-- wybierz galerię --"
:
-- wybierz galerię --

Notice: Undefined index: -- wybierz galerię -- in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/public/pages/aktualnosci.php on line 185
Aktywne wakcje 2019 z badmintonem - sierpień - UKS PLESBAD PSZCZYNA www.plesbad.pl Aktualności

AKTUALNOŚCI

Aktywne wakcje 2019 z badmintonem - sierpień

2019-07-12

Zapraszamy na badmintona – WAKACJE 2019 /sierpień/

Środa

07-08.08

Narodowe Dni Badmintona - Katowice

czwartek

piątek

09.08

8:00-10:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

piątek

09.08

10:00-11:30

Hala POSiR

Zajęcia otwarte

 

poniedziałek

12.08

15:30 – 17:30

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

poniedziałek

12.08

18:00 – 19:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

13.07

15:00-16:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

13.07

16:00-18:00

Hala MORiS

Grupa zaawansowana

 

środa

14.08

9:00 – 11:00

Hala POSiR

Zajęcia otwarte

 

środa

14.08

17:00 – 19:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

poniedziałek

19.08

15:30 – 17:30

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

poniedziałek

19.08

18:00 – 19:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

20.07

15:00-16:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

20.07

16:00-18:00

Hala MORiS

Grupa zaawansowana

 

środa

21.08

9:00 – 11:00

Hala POSiR

Zajęcia otwarte

 

środa

21.08

17:00 – 19:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

czwartek

22.08

15:00-16:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

czwartek

22.08

16:00-18:00

Hala MORiS

Grupa zaawansowana

 

piątek

23.08

8:00-10:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

piątek

23.08

10:00-11:30

Hala POSiR

Zajęcia otwarte

 

niedziela

25.08

14:00-17:00

Plenerowy Turniej Badmintona

z okazji Dni Pszczyny

 

poniedziałek

26.08

15:30 – 17:30

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

poniedziałek

26.08

18:00 – 19:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

27.08

15:00-16:30

Hala MORiS

Zajęcia otwarte

 

wtorek

27.08

16:00-18:00

Hala MORiS

Grupa zaawansowana

 

środa

28.08

17:00 – 19:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

piątek

30.08

8:00-10:00

Hala POSiR

Grupa zaawansowana

 

piątek

30.08

10:00-11:30

Hala POSiR

Zajęcia otwarte

 

 

 

 

REGULAMIN

zajęć otwartych zajęć badmintona – Wakacje 2019

Regulamin uczestnictwa w otwartych zajęciach badmintona realizowanych w ramach projektu Aktywne wakacje 2019 z badmintonem, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez UKS Plesbad Pszczyna.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Aktywne wakacje 2019 z badmintonem” są BEZPŁATNE.

1.Zapisy – na miejscu.

2. Harmonogram zajęć podawany jest na stronach:

www.plesbad.info

www.posir.pszczyna.pl

www.moris.pszczyna.pl

3.  Miejsce zajęć:

 • Hala Sportowa Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a.
 • Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, ul. Basztowa 4.

4. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie;
 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego;
 3. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy (zwłaszcza czyste, zmienne obuwie, z podeszwą nierysującą nawierzchni hali);
 4. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń;
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń;
 6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym;
 7. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości;
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi;
 9. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć (zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy),  prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 10. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających;
 11. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 13.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminów POSiR i MORiS
 15. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
 16. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zajęć.

5. PARTNERZY:

Powiat Pszczyński, Urząd Miejski w Pszczynie, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Projekt dofinansowany z budżetu POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w ramach akcji

 „Aktywne wakacje 2019 z badmintonem”

Wszystkie prawa zastrzeżone przez
UKS Plesbad Pszczyna 2011